Běžné turistické vízum se uděluje občanům České republiky, občanům jiných zemí a osobám bez státní příslušnosti ke krátkodobému pobytu v Rusku za účelem turistiky (účast na kulturních akcích, exkurzích, prohlídka památek), na základě turistického pozvání od ruské organizace, vykonávající činnost touroperátora.

Maximální doba pobytu v Rusku na základě turistického víza je 30 dní.

Dovoluje vstup za účelem provedení krátkodobých obchodních jednání, účasti na výstavách, dražbách, a také za účelem lékařských prohlídek nebo vyšetření. V těchto případech se v potvrzení o přijetí zahraničního turisty v kolonce účel cesty uvádí účelová turistika a vízum je uděleno na počet dnů nezbytný k provedení akce v souladu s údaji dle potvrzení o pobytu (nejvíce však 30 dnů).

Turistické vízum může být jednovstupové nebo dvouvstupové.

Dvouvstupové vízum je cizinci udělováno pouze v případě, pokud se podle dokumentů během pobytu v Rusku předpokládá návštěva s Ruskem sousedících států (SNS, Pobaltí) nebo země, ze které se cizinec vrací přes území Ruska (např. Čína, Mongolsko). K takovému druhu víza se přikládá podrobný plán cesty (nebo je trasa uvedena v Potvrzení o přijetí zahraničního turisty).

Maximální doba pobytu v Rusku na základě turistického víza činí 30 dnů.

POZORPotvrzení o cestovním pojištění musí obsahovat následující údaje:

 1. Datum uzavření smlouvy;
 2. Číslo pojistné smlouvy;
 3. Jméno a příjmení pojištěné osoby;
 4. Údaje o pojistiteli;
 5. Doba platnosti pojistky musí pokrývat celou dobu platnosti víza (v případě jednovstupového a dvouvstupového víza). V případě mnohovstupového víza je dostačující předložit pojistku pouze na první vstup;
 6. Přehled limitů pojistného krytí;
 7. Územní platnost (celý svět, Evropa, Ruská federace…);
 8. Podpis pojistitele.

Potvrzení, která nebudou splňovat výše uvedené požadavky, nemohou být od žadatele přijata.


K udělení jednovstupového nebo dvouvstupového turistického víza je nutno doložit následující podklady:

 1. Potvrzení o přijetí zahraničního turisty vydané ruskou organizací provozující činnost v oblasti cetsovního ruchu, která je zaregistrována ve federálním registru touroperátorů;

 2. Cestovní pas(+kopii dvojstránky s fotografií) s minimálně jednou volnou dvoustránku určenou pro víza. Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat platnost uděleného víza;

 3. Vízový formulář vyplněný na webových stránkách  visa.kdmid.ru, v ruském nebo anglickém jazyce, vytištěný a vlastnoručně podepsaný žadatelem;
  (Při vyplňování elektronického formuláře v jeho posledním kroku uveďte jako místo určení žádosti Vízové centrum, kde budete podávat dokumenty)

 4. Barevnou fotografii o rozměru 3,5x4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu);

 5. Cestovní pojištění(+ jeho kopii)  platné pro území Ruské federace na celou dobu platnosti víza, pokud není vzájemnou dohodou mezi státy stanoveno jinak.

UPOZORNĚNÍ! Konzulární úřad Ruské federace si vyhrazuje právo vyzvat žadatele k předložení doplňujících podkladů nezbytných k udělení víza, pozvat žadatele k osobnímu pohovoru nebo prodloužit lhůtu vyhotovení víza.

Konzulární a servisní poplatek se hradí v hotovosti při podání dokumentů.

Konzul má plné právo si vyžádat originál potvrzení o přijetí zahraničního turisty, a to i v případě, že byla žádost přijata na základě kopie. Turistické vízum nemůže být vydáno na základě potvrzení o rezervaci hotelu.

Prosím pozor! Pokud nejste občanem České republiky, jste povinni ke své žádosti přiložit:

 1. Povolení k nepřetržitému pobytu delšímu než 90 dní v České republice. Týká se následujících zemí: Albánie, Bahrajn, Venezuela, Egypt, Haiti, Irsko, Lesotho, Libye, Makedonie, Mali, Mexiko, Nový Zéland, Spojené arabské emiráty, Omán, Jižní Korea, Saúdská Arábie, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Sierra Leone, Rovníková Guinea, Jihoafrická republika, Japonsko.

V souladu s platnou legislativou může být dokumentem potvrzujícím povolení k nepřetržitému pobytu delšímu než 90 dní: studijní vízum, pracovní vízum, pracovní povolení nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

 1. Povolení k trvalému pobytu v České republice nebo obdobný dokument bude vyžadován od občanů následujících zemí: Alžírsko, Angola, Afghánistán, Bangladéš, Vietnam, Gruzie, Indie, Irák, Írán, Čína, Severní Korea, Nepál, Nigérie, Pákistán, Rwanda, Sýrie, Somálsko, Čad, Srí Lanka, Etiopie.

Pro občany České republiky a Evropské unie

Lhůty vyřízení víz Konzulární poplatek Servisní poplatek
(vč. DPH)
jednovstupové, dvouvstupové vízum    
4-10 pracovních dní 1020 CZK 700 CZK
1-3 pracovních dní 2030 CZK 700 CZK


Prosím pozor! Tyto ceny platí pouze pro občany České republiky a EU. Pokud jste občanem jiné země, nebo osoba bez státní příslušnosti, ověřte prosím cenu víza u operátora call-centra Ruského vízového centra. 

Cena a doba vyhotovení víz občanům jiných zemí nebo osobám bez státní příslušnosti je stanovena dokumentem „Tarify konzulárních poplatků vybíraných konzulárními úřady Ruské federace“.


Pro vyplnění vízového formuláře přejděte na stránku visa.kdmid.ru


Vyplnění vízového formuláře

Ruské vízové centrum nabízí jako doplňkovou službu vyplnění vízového formuláře. Cena nabízené služby je 270 Kč a je vybírána nad rámec servisního poplatku. O tuto službu můžete požádat při podání dokumentů pro ruské vízum.